RPD HUB predstavlja ključnu komponentu u poboljšanju ekosistema podrške za brzi razvoj prototipova u južnoj Srbiji. Osnovna ideja je da se kroz RPD HUB, koji je formiran u saradnji s Akademijom tehničkih i obrazovnih strukovnih studija - Departmanom u Vranju, omogući obrazovanje i praktičnu podršku malim i srednjim preduzećima u regionu. RPD HUB je kreiran kao obrazovni centar za zaposlene u malim i srednjim preduzećima, studente fakulteta i učenike srednjih škola iz devastiranih regiona, a takođe će funkcionisati i kao centar za izradu prototipova, nudeći pristup 3D štampačima za brzu i preciznu izradu prototipova. Cilj je da se kroz obuku i praktičnu primenu RPD metodologije poboljšaju veštine i znanja profesionalaca i preduzetnika, čime se doprinosi povećanju konkurentnosti preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu.

U partnerstvu sa Akademijom tehničkih i obrazovnih strukovnih studija, posebno sa njenim Departmanom u Vranju, RPD HUB je zamišljen kao multifunkcionalni centar koji povezuje obrazovanje sa praktičnim iskustvima, usmeravajući se prema ekonomskom osnaživanju i tehnološkom napretku regiona. Ovaj centar je dizajniran da bude epicentar učenja, gde zaposleni u MSP-ima, kao i studenti visokoškolskih ustanova i učenici srednjih škola iz ekonomski slabijih delova južne Srbije, mogu da dobiju pristup vrhunskim obrazovnim programima i praktičnim radionicama. Jedan od ključnih ciljeva RPD HUB-a je i borba protiv odliva mozgova, koji predstavlja ozbiljan problem u mnogim regijama. Kroz pružanje prilika za profesionalni razvoj i stvaranje povoljnog okruženja za razvoj novih preduzeća, RPD HUB teži da zadrži talentovane pojedince unutar lokalne zajednice. 

RPD HUB omogućava brzu izradu prototipova, što znači da ideje mogu biti brzo pretvorene u fizičke ili digitalne modele koji se zatim mogu testirati i prilagođavati u realnom vremenu. Ovo ne samo da smanjuje vreme i troškove razvoja, već i omogućava inovatorima da eksperimentišu sa različitim konceptima i rešenjima, čime se podstiče kreativnost i inovativno razmišljanje.

Pored ekonomskih benefita, RPD HUB igra ključnu ulogu u promociji kulture inovacija i preduzetništva, posebno među mladima. Kroz radionice, seminare i mentorstvo, mladi profesionalci i studenti dobijaju priliku da rade na stvarnim projektima, razvijaju svoje ideje i dobijaju neprocenjivo iskustvo koje mogu primeniti u svojim budućim karijerama. Ovo ne samo da ih oprema sa potrebnim veštinama i znanjem, već ih i motiviše da razmišljaju inovativno i preduzimljivo.


Projekta realizuju
Akademija tehničko-vaspitačkih studija odsek Vranje ATVSS i Centar za poslovno inovacionu podršu CPIP
Aktivnosti centra se realizuju uz podršku “Velika mala privreda” koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje ACDI/VOCA

3D štampa

3D štampa obuhvata proizvodne tehnologije koje omogućavaju izradu trodimenzionalnih objekata na osnovu 3D modela u digitalnom formatu, dodavanjem materijala sloj-po-sloj. Ove tehnologije ne koriste alate kao konvencionalne obradne tehnologije, pa se zbog toga odlikuju visokim stepenom fleksibilnosti. U isto vreme, na jednoj mašini se može izraditi više proizvoda potpuno različite geometrije. Takođe, odlikuje ih i veliki izbor materijala od kojih se mogu izraditi delovi, kao što su: plastika, metal, keramika, kompozitni materijali itd. Najpoznatiji aditivni postupci su: deponovanje istopljenog filamenta (FDM), vezivna 3D štampa (3DP), stereolitografija (SLA), selektivno lasersko sinterovanje (SLS), i dr. Nekada su se aditivne tehnologije koristile samo za prototipove, a danas su aktivno uključene u proizvodnju, naročito u slučajevima malih serija ili delova sa specijalnim geometrijskim i mehaničkim zahtevima.

 • Primena 3D štampača

  Materijali koji se koriste u 3D štampi variraju od plastike do metala, a proces je sve popularniji u različitim industrijama, uključujući medicinu, arhitekturu, automobilsku industriju i potrošačku elektroniku. 3D štampa omogućava brzu proizvodnju prototipova, personalizovane proizvode i smanjenje troškova proizvodnje. Oblasti primene 3D štampe: Izrada prototipova, Štampane kuće, Pravljenje hrane, Medicina, Svemir

 • Izrada prototipova

  Jedna od najvećih primena uvek će biti, korišćenje pri izradi prototipova novih uređaja i predmeta, gde je dizajnerima omogućeno da predmete koje su zamislili i nacrtali drže u rukama za nekoliko sati umesto da čekaju na izradu i izlivanje predmeta skupom tehnologijom kalupa

EDUKACIJA

3D štampa u obrazovanju

U prethodnom periodu više od 100 učenika srednjih škola pohađalo je kurs 3D štampe u RPD HUB-u

Kurs 3D štampe u RPD HUB-u nudi srednjoškolcima izuzetnu priliku da zavire u svet digitalne fabrikacije, omogućavajući im da steknu praktična znanja i veštine u ovoj revolucionarnoj tehnologiji. Ovaj kurs je specijalno dizajniran da učenicima pruži duboko razumevanje procesa 3D štampe, od ideje do gotovog proizvoda, sa posebnim fokusom na inovacije i praktičnu primenu u stvarnom svetu. Evo nekoliko ključnih aspekata kursa 3D štampe u RPD HUB-u:

 • Upoznavanje sa 3D modelovanjem: Učenici se upućuju na korišćenje profesionalnih softvera za 3D modelovanje poput TinkerCAD-a i Fusion 360, gde uče kako da dizajniraju svoje 3D modele koji mogu biti štampani. Kurs pokriva osnove geometrije, dizajna i vizualizacije, omogućavajući učenicima da svoje kreativne ideje pretvore u digitalne kreacije.

 • Detaljno razumevanje 3D štampe: Učenici se detaljno upoznaju sa procesom 3D štampe, uključujući različite tehnologije štampe, materijale koji se koriste, kao i sa finim podešavanjima štampača za optimalne rezultate. Poseban naglasak je na praktičnim vežbama, gde učenici imaju priliku da rade na stvarnim 3D štampačima dostupnim u RPD HUB-u.

 • Fokus na inovacijama: RPD HUB stavlja snažan akcenat na inovacije, podstičući učenike da razmišljaju van okvira i razvijaju jedinstvena rešenja koja mogu imati stvarni uticaj u društvu ili industriji.

 • Priprema za buduće karijere: Kurs je usmeren na opremanje učenika veštinama koje su visoko cenjene u industriji, pripremajući ih za buduće studije i karijere u oblastima kao što su inženjerstvo, dizajn, arhitektura i zdravstvo.

Kurs 3D štampe u RPD HUB-u pruža jedinstvenu platformu za srednjoškolce da istraže potencijale 3D štampe, razviju praktične veštine i steknu samopouzdanje potrebno za inovacije i kreativnost u tehnološki naprednom društvu.

SARADNJA SA PRIVREDOM

Edukacija privrednika

3D HUB je 16.01.2024 počeo sa edukacijom više od 30 preivrednika i rešavanje konkretnih problema kreiranja prototipova u industriji 

Kursevi 3D štampe u RPD HUB-u pružaju privrednicima, posebno onima iz malih i srednjih preduzeća, priliku da istraže i integrišu tehnologiju 3D štampe u svoje poslovanje, otvarajući nove mogućnosti za inovacije, optimizaciju proizvodnje i razvoj novih proizvoda. Evo kako ovi kursevi mogu koristiti privrednicima:

 • Uvod u  3D štampu: Privrednici se upoznaju s osnovama 3D štampe, uključujući različite vrste 3D štampača, materijale koji se koriste i kako se tehnologija može primeniti u različitim industrijama. Ovo znanje omogućava preduzetnicima da bolje razumeju potencijale i ograničenja tehnologije.

 • Prototipiranju: Kurs obuhvata obuku u softverima za 3D modelovanje, omogućavajući privrednicima da sami dizajniraju i razvijaju prototipe svojih proizvoda. Ove veštine su ključne za brzo testiranje ideja i inovacija u proizvodnim procesima.

 • Optimizacija proizvodnje i smanjenje troškova: Privrednici uče kako da koriste 3D štampanje za izradu delova na zahtev, smanjujući potrebu za skladistenjem i potencijalno smanjujući troškove proizvodnje. 3D štampanje takođe omogućava personalizaciju proizvoda bez značajnog povećanja troškova.

 • Inovacija u proizvodima i uslugama: Kurs istražuje kako 3D štampanje može potaknuti razvoj novih proizvoda i unaprediti postojeće, nudeći privrednicima uvide u kreiranje jedinstvenih i inovativnih rešenja koja mogu zadovoljiti specifične potrebe tržišta.

 • Primena u različitim industrijama: Privrednici se upoznaju s primenama 3D štampe u različitim sektorima, uključujući proizvodnju, zdravstvo, arhitekturu i modu, što im može pomoći da identifikuju nove prilike za svoje poslovanje.

 • Konkurentnost na tržištu: Stečene veštine i znanja omogućavaju preduzećima da poboljšaju svoju ponudu, smanje vreme izlaska proizvoda na tržište i bolje se pozicioniraju u odnosu na konkurenciju, što može dovesti do većeg tržišnog učešća i rasta.

Kursevi 3D štampe u RPD HUB-u nude privrednicima priliku da razviju ključne veštine i znanja potrebna za iskorištavanje potencijala 3D štampe, čime se otvaraju nove mogućnosti za inovacije, efikasnost i konkurentnost u dinamičnom poslovnom okruženju.

Mi štampamo 3D budućnost

MEDIJI O 3D HUB-U

3D HUB zvanično je počeo sa radom 03.10..2023 u Akademiji TVSS odsek Vranje

U Vranju je otvoren novi centar za razvoj i inovacije

Prvi HUB centar otvoren na Akademiji tehničko vaspitačkih strukovnih studija u Vranju

RPD HUB budući centar za izradu prototipova koji će omogućiti kompanijama korišćenje 3D štampača

Otvoren Centar za brzi razvoj na vranjskoj Akademiji tehničkih studija 

Upoznavanje sa tehnologijom 3D štampe na ATVSS 

ATVSS - obuka za privrednike "Tehnologije 3D štampe"

3d HUB kontakt

Kontakt forma

Tu smo da pomognemo u kreiranju 3D stvarnosti zajedno. Da bi ste dobili naš edukativi materijal ostavite Vaše kontakt podatke. 
Name E-mail Message Submit